Faaliyetler

#1

ANALİZ VE PROJELENDİRME

Bir uygulamanın yürütülmesi analizdir. Analiz ticari büyümeyi desteklemek, eleştirel olarak rakiplerden ayrılmak, verimliliği artırmak, çözümleme ve tahlil için ilk ve en gerekli işlemdir.

Çoğunlukla daha iyi anlaşılması ve tahlil edilmesi için karmaşık olan konuyu veya maddeleri daha küçük parçalara bölerek değerlendirmek gerekir. Fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar geçen sürede yapılan bu çalışmalar  her şeydir.

Uygulanabilirlik, gereklilik, olanaklar ve kısıtlar net bir şekilde görüldüğünde daha planlı ve sağlıklı bir veri ortaya çıkar. Bu verilerin harmanlanmış halini görmek, gelişmiş ürün ve hizmetler elde etmek için daha akıllıca karar alınmasını sağlar. Bu sürecin tasarlanması, kontrol edilmesi ve operasyonların optimize edilmesi için, analitiğin uygulanması, müşteri beklentilerinin karşılanması, verimliliği ve etkinliği sağlamak için iş fikirlerinizin analizini yaparak projelendiriyoruz.

Projelendirme aşamasında projeye ilişkin olarak genel hedefler, proje amacı, beklenen sonuçlar ve faaliyetleri tanımlayarak ilerliyoruz. Projenin fikir aşamasından itibaren tüm faktörlerin ele alındığı, açık ve gerçekçi hedeflerin belirlendiği proje geliştirme sürecini başlatıp yönetiyoruz. Başarılı ve verimli projeler üretmek ve geliştirmek için çalışıyoruz.

#2

ÜRÜN GELİŞTİRME

Yeni dünya düzeninde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, ekonomik başarılarını ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için sürekli bir yenileme gereklidir.  Ar-ge sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma, bilgi edinme ve elde edilen bu bilgilerin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılmasıdır. Ar-ge çalışmalarının,  katma değer yaratması, uluslararası arenada rekabet gücü artırıcı ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesi sürdürülebilir bir gelişim yaratır.

 

Ürün geliştirme süreci; teknoloji stratejilerini, proje yönetimini, iş geliştirme, ekonomik analizler, inovasyon, yeniliklerin yaygınlaştırılması ve ekip çalışması konularını kapsar. Ürün geliştirme bir maliyet azaltma, kalite yükseltme, verimliliği artırma, ürünü ihtiyaçlara uygun hale getirme ve geri bildirimleri avantaj sağlayacak şekilde dönüştürme sürecidir. Bu süreci bütünsel bir yapıda yönetiyoruz.

#3

GÖMÜLÜ YAZILIM

Donanım Yazılımı; sayısal veri işleme yeteneği bulunan her tür donanımın, kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilmesi için kullandığı yazılımlardır. Gömülü yazılım (firmware), elektronik makinelerde yer alan donanımların işlevlerini yerine getirmeye yardımcı olur. Yani aslında herhangi bir sistemin içinde yer alan ve o sisteme “akıllılık” özelliği veren elektronik donanım ve yazılımdan oluşan bir bütündür.

C ve C++ ile geliştirdiğimiz gömülü yazılımlar, donanımsal temel üzerinde verimlilik esasına dayalı tasarlanmaktadır. SPI, I2C, UART, RS-232, RS-485 gibi değişik haberleşme protokolleri ve bu protokollerin yazılımsal arayüzleriyle ilgili standardların üzerinde derin bir tecrübeye sahibiz.

Linux işletim sistemi kullanan mikrokontrolcü yapılarıyla da çeşitli uygulamalar ile beraber değişik kullanım senaryoları için uygulamalarımıza özelleşmiş kütüphaneler de geliştirmekteyiz.

#4

PCB / DEVRE TASARIMI

(PCB) Baskı Devre Kartları; elektronik devreleri monte etmek için yüzeyinde iletken yollar bulunan, lehim kaplı delikler içeren değişik yalıtkan materyallerden yapılmış bir plakadır.  Bu plakalar herhangi bir elektronik tasarımın yapı taşıdır. Baskı Devre Kartı (PCB); gücün ve sinyallerin, fiziksel cihazlar arasında yönlendirilmesine izin verir. Elektronik devre tasarımı konusunda uzman ekibimizle, tek katlıdan çok katlıya kadar tüm PCB tasarım ihtiyacına uygun hizmeti sağlıyoruz.  Dünya standartlarında, üretilebilirlik ve test edilebilirlik kriterlerine uyumlu PCB tasarım ve baskısı için ;

*Devre Şeması oluşturma / Düzenleme *PCB layout çizimi * Mekanik CAD tasarımı *Uyumluluk ve doğrulama çalışmaları yapıyoruz.

#5

WEB / MOBİL UYGULAMA

Yeni dünya düzeni ve gelişen teknolojik çözümler vasıtasıyla web ve mobil, çağımızda farklı stratejilere ve azımsanamayacak bir değişime imza attı. Bu değişim artık işletmelerin veya firmaların varlığını sürdürme, iş geliştirme, vizyon, pazarlama stratejileri, satış artırma ve daha aktif iletişim kurma vb. platformlarını farklılaştırdı. Bu değişim rüzgarıyla biz, şirketlere web sitesi tasarımı, web uygulamaları ve mobil uygulama (Android & IOS) geliştirme hizmeti veriyoruz. Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda (Native & Hybrid yazılım çözümleri) en uygun ve kullanışlı Web/Mobil Uygulamayı geliştiriyor ve uygulamaların en çok ihtiyaç duyulan yeteneklerini hızlı bir şekilde entegre ediyoruz. Yüksek performans ve güvenlik araçlarını özenle seçerek, mümkün olan her durumda en güncel araç ve sistemlerin en son versiyonlarına uygun şekilde geliştirme yapıyoruz. 

Web uygulaması bir web tarayıcısı kullanarak belirli işlevleri gerçekleştiren bir bilgisayar programıdır. Web uygulamalarına, web tarayıcısı kullanarak her yerden erişilebilir. Kısaca internet tarayıcısında çalışan yazılımlardır. Web uygulamaları işletmelere; operasyonlarını düzenleme, maliyetleri azaltma ve verimliliği artırma vb olanaklar sağlar. Aynı zamanda her yerden kolay ve geniş bir erişim olanağı ve birden fazla platformda çalışma avantajı yaratır. Facebook, eBay, Google, Amazon, Youtube, WordPress vb uygulamalar web tabanlı uygulamalara örnektir. Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda web uygulamaları geliştirme hizmeti veriyoruz. 

Akıllı telefon ve tabletler, günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Akıllı telefonların modern toplumdaki yeri, mobil deneyimlerin belirleyici rolünün bir göstergesi. Bu deneyimler ışığında mobil cihazlar için uyarlanmış yazılımlar her geçen gün değerini artırıyor. Bu değer artışından yola çıkarak markalar ve şirketler için iletişimin vazgeçilmez bir aracı haline gelen mobil uygulama çözümleri sunuyoruz. 

Mobil uygulama geliştirme; yerel uygulama ve platformlar arası uygulama olarak ayrılıyor. Platformlar arası uygulama geliştirme çerçeveleri, birden fazla işletim sistemiyle (İOS ve Android) uyumlu mobil uygulamalar oluşturmaya olanak tanıyor. Bu faydadan yola çıkarak tek bir kod ile her platformda çalışan ve birden fazla işletim sistemiyle uyumlu olan Native Cross Platform (Yerel Çapraz Platform) uygulama geliştiriyoruz. Böylece birden fazla işletim sistemiyle uyumlu, daha fazla ve hızlı erişim, daha güvenli ve daha iyi kalitede mobil uygulama oluşturma ve yayımlama yeteneğine sahip oluyoruz.

#6

DANIŞMANLIK

Tecrübeli uzman ekibimizin bilgi ve becerilerini paylaşıyoruz. Ürün veya proje geliştirme süreçleri içerisinde ihtiyaca göre fikir aşamasından üretime ya da proje içerisindeki alt kategorilerde profesyonel danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Danışmanlık verdiğimiz alanlardan bazıları; 

  • Ar-ge Danışmanlığı

Pazarda başarılı olmanın ve rekabet avantajı sağlamanın anahtarı, yeni ürünler geliştirmek ve yenilikler yapmaktır. Biz, yeni şeyler yaratmanız yada varolan şeyler üzerinde yenilikler yapmanız için yeni fikir ve yolları keşfetmenize yardımcı oluyoruz. Satış ve karlılığınızı artırmanız için geliştirilmiş ürün, süreç, sistem ve hizmetler ile sonuçlanacak birikimi size katmayı hedefliyoruz. 

  • Bilişim Danışmanlığı 

İş faaliyetlerinizi desteklemek ve rakabet avantajı sağlamak adına ihtiyacınız olan güvenli, yüksek düzeyde kullanılabilir teknoloji platformlarından yararlanmanızı sağlıyoruz. Bilişim stratejinizi tanımlamanıza, doğru beceri ve uzmanlık sunmanıza, karmaşık projeleri basitleştirmenize ve değerli iş verilerinizi korumanıza yardımcı oluyoruz. 

  • Fizibilite ve İş Planı Hazırlama Danışmanlığı 

Fizibilite bir fikrin uygulanabilirliğinin analizidir. Fizibilite çalışması potansiyel çözümleri analiz etmeye yarar ve bu analiz başarının durumunu etkiler. Yeni ürün veya mevcut pazardan yararlanmak için ihtiyacınız olan değerlendirme ve fizibilite çalışmalarında çözümler sunuyoruz. İhtiyacınız olan üst düzey ve gerçekçi bir iş planı hazırlamanızda rehberlik ediyor ve mevcut iş planınızın ve rotanızın uygulanabilirliği değerlendirmenizde yardımcı oluyoruz. 

  • Hibe ve Fon Danışmanlığı 

Projeleriniz için mümkün olan en iyi finansal durumunun olmasını sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Fon, hibe vb desteklerden yararlanmanız adına; şartlar, kurallar ve düzenlemeler hakkında sizi bilgilendiriyor ve  finansman onayına sunulması aşamasında rehberlik ediyoruz. İhtiyacınız olan desteğe göre, yararlanabileceğiniz en gerçekçi ve hızlı yolları bulmanızda size destek oluyoruz.  

  • Proje Yönetimi Danışmanlığı 

Hedef ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda, fikirden başlangıca, tasarımdan ihaleye, projelerinizin yapımından teslimine kadar geçen süreyi bütünsel ve süreç odaklı yönetmenize yardımcı oluyoruz. Projelerinizin teknik, finansal risklerini değerlendiriyor ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Kaliteli ve değerli projelere imza atmanız için çalışıyoruz.  

En temel hedefimiz; En uygun ve verimli çözümleri sunarak başarıya ulaşmanızı sağlamak.